slovensky english deutsch
  O nás Výroba Kvalita Kontakty ZETES PRO

Spoločnosť ZBER SUROVÍN, spol. s r.o. vznikla v roku 1997 a máme prevádzky v Banskej Bystrici, Brezne, Handlovej, Žiari nad Hronom a Detve.


Našim poslaním je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti veľkoobchodu s odpadom a šrotom a strojárskej výroby.


Podnikáme v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi a s nebezpečným odpadom.


Rozširovaním výrobkového portfólia o ďalšie druhy odpadov, zlepšovaním poskytovaných služieb a technológie spracovania odpadov chceme ešte lepšie uspokojiť požiadavky našich zákazníkov a zabezpečiť tak ich spokojnosť, zaručiť kvalitu dodávaných odpadov a služieb, a eliminovať nepriaznivé dopady svojej činnosti na životné prostredie.


Prevádzka
ZETES PRO vznikla v roku 2003 odkúpením z divízie Vyhys a.s. Slovenská Ľupča. V rámci strojárskej výroby sa zameriavame na výrobu a montáž oceľových konštrukcií a nadstavieb na vozidlá, na vývojovú činnosť a konštruktérske práce v oblasti stavebníctva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu, na výrobu, montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu zdvíhacích zariadení.


Na začiatku svojej existencie sme zamestnávali 15 ľudí, v súčasnosti pre nás pracuje 30 pracovníkov.


V roku 2003 sme boli certifikovaní spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r.o. Košice certifikátom kvality
STN EN ISO 9001:2000
. Od roku 2006 vlastníme certifikát systému environmentálneho manažérstva
ISO 14001:2004
vydaný spoločnosťou SGS Slovakia, spol. s r.o. Košice.


Copyright 2005 - ZBER SUROVÍN, spol. s r.o.